top of page

Analiza de urme pe matrice diverse

Laboratorul de Hidrogeochimie este perfect echipat şi realizează determinarea concentraţiilor de elemente la nivel de ppb şi ppt nu numai pe probe de apă, ci şi probe de sedimente, sol, roci, material biologic animal şi vegetal. Tehnica cea mai des folosită în acest scop este spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), cu aplicarea metodei US-EPA 6020B în vederea unui foarte riguros control al parametrilor de performanţă a determinărilor realizate. Probele, etaloanele, soluţiile de reactivi de lucru necesită o preparare foarte atentă pentru a minimaliza contaminările accidentale. Aceste activităţi se desfăşoară, de regulă, sub nişa cu flux laminar Clasă 100. Laboratorul deţine sisteme de preparare a apei ultrapure, cuptor cu microunde pentru digestia probelor solide, precum şi un spaţiu curat destinat special pentru sarcini cum sunt: filtrarea secvenţială a probelor de apă, extracţia în fază solidă şi prepararea soluţiilor de etalonare sau de control. Nu în ultimul rând, Laboratorul utilizează reactivi de înaltă puritate, corespunzători unei corecte analize de urme.

Distribuţiile unor elemente minore şi în urme determinate în cursuri de apă subglaciare, precum şi în gheţari din peninsula Barton, peninsula Weaver, peninsula Fildes şi din zona Potter Cove (Insula King George - Antarctica).

Expediţia Ştiinţifică Guvernamentală Românească în Antarctica

ROICE 2015/2016

Conţinutul de elemente în concentraţii de urme şi ultra-urme în depozitul de gheaţă aflat în Peştera Gheţarul de la Scărişoara, precum şi distribuţia concentraţiilor acestora în funcţie de vârsta depozitului.

Proiect CAVICE:

EraNet-LAC ELAC 2014/DCC-0178

Transferul de elemente în concentraţii de urme din solul, sedimentele şi din depozitele de guano aflate pe planşeul peşterilor către fauna cavernicolă (opilioni, araneae, coleoptere).

Proiect CNCS-UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2011-3-0088

Constituenţi minori şi în urme determinaţi în probe de roci prelevate în arealul zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane.

Proiect RESILTHERM:

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1619

Constituenţi minori şi în urme determinaţi în patru specii de plante acvatice (Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton lucens şi Potamogeton perfoliatus)  colectate din Dunăre în aria Parcului Natural "Porţile de Fier".

Acord de colaborare între Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" şi Centrul de Cercetare a Mediului şi Studii de Impact, Universitatea din Bucureşti.

bottom of page