Oferta pentru analize de matrice diverse*

* Încercările incluse pe această pagină nu sunt acoperite de acreditare RENAR.

 
 

Analiza de matrice solide

Laboratorul de Hidrogeochimie este perfect echipat şi realizează determinarea concentraţiilor de elemente dintr-o mare diversitate de matrice solide întâlnite în natură sau rezultate din activităţi antropice: sol, sedimente, nămoluri, roci, material biologic vegetal şi animal. Tehnica analitică utilizată este spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS). Documetele de referinţă sunt metoda U.S. EPA 6020B:2014, standardul SR EN ISO 17294-2:2017 şi procedurile specifice corespunzătoare.

Cu excepţia sulfului şi a halogenilor, Speleochem determină în matrice solide toate celelalte elemente indicate la analiza probelor de apă. Laboratorul dispune de facilităţi pentru dozarea lor pe un domeniu larg de concentraţii, până la nivel de urme.

 

Încercări prin Spectrometrie de Absorbţie Atomică (SAA)

Laboratorul de Hidrogeochimie execută determinarea concentraţiilor unor elemente, prin spectrometrie de absorbţie atomică cu atomizare în flacără, electrotermică sau cu generator de hidruri, în toate categoriile de ape naturale şi uzate, soluri, sedimente, nămoluri, levigate, eluate, roci, material biologic vegetal şi animal.

(*) Costul pregătirii probei nu este inclus, el se stabileşte  în funcţie de natura acesteia.

 

Analiza apei prin prelevare pasivă (DGT)

Pentru analiza prin prelevare pasivă a apei subterane şi a apelor de suprafaţă, Laboratorul de Hidrogeochimie a impementat tehnica gradienţilor de difuzie în strat subţire (Diffusive Gradients in Thin films – DGT). Această tehnică analitică se pretează în special la monitorizarea conţinuturilor de "metale grele", dar - la cerere - poate fi extinsă pentru orice element metalic/semimetalic existent în apă sub formă de constituent minor sau în urme.

Plasarea în teren a dispozitivelor DGT se efectuează de către personalul Laboratorului. Analiza eluatelor se realizează prin ICP-MS sau SAA. Raportul de încercare cuprinde precizări privind procedurile analitice utilizate şi poate fi inclus într-un raport general, dacă au fost realizate şi alte determinări.

Preţul analizei prin prelevare pasivă se comunică la cerere.

Comenzi/Contracte

Pentru solicitarea ofertei de preţ corespunzătoare serviciile incluse pe această pagină vă rugăm să completaţi şi să ne trimiteţi formularul de mai jos.

Mulţumesc! Mesajul a fost trimis.

Notă:

Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” nu este plătitor de TVA.