top of page

Proiecte şi contracte de cercetare realizate în cadrul sau cu contribuţia Laboratorului de Hidrogeochimie

Contract Nr. 549/2017

Caracterizare principalilor parametri fizici, fizico-chimici şi de compoziţie a unor surse aparţinând zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane şi compararea valorilor acestora cu chimismul unor ape termale din Franţa

Beneficiar: S.C. Ivatherm SRL

                 Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                 Perioada: 2017

Contract Nr. 38/2015

Investigaţii geofizice, analiza şi procesarea rezultatelor geofizice precum şi  monitorizarea şi calibrarea unui model de comportament termic al instalaţiei geotermale ELI-NP

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia

                  Hulubei"- IFIN-HH

                  Responsabil partener: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                  Perioada: 2017–2018

Proiect: EraNet-LAC ELAC2014/DCC-0178

Proiect finanţat de: CNCS–UEFISCDI, Contract Nr. 25/2016

Responsabil partener: CS II dr. Alexandra Hillebrand-Voiculescu (Compartimentul de

                                  Biospeologie şi Edafobiologia Carstului, ISER)

                                  Perioada: 2016–2018

Proiect nucleu: BIODIV PN 16-19 105

Proiect gestionat de: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) București. Coordonator: dr. Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff.

Conducător expediţii ROICE 2015 & 2016: CS I dr. Cristina Purcărea, Departamentul de

                                  microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti

                                  Perioada: 2015–2016

Proiect SEG/TGS

Proiect finanţat de: Society of Exploration Geophysicists (SEG) Foundation

Director de proiect: dr ing. Florina Chitea Tuluca, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea

            din Bucureşti

            Responsabil partener: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

            Perioada: 2015–2016

Proiect IFA-CEA-C4-08/2014

Proiect finanţat de: Institutul de Fizică Atomcă

Director de proiect: CS I dr. Silviu Constantin (Compartimentul de Geospeologie şi Paleontologie)

     Responsabil: CS III dr. Virgil Drăguşin, (Compartimentul de Geospeologie şi Paleontologie, ISER)

     Perioada: 2014–2016

Proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0088

Factori ce influenţează utilizarea habitatelor de către comunităţile de opilionide (Arachnida: Opiliones) în Geoparcul Platoul Mehedinţi (OPI-GPM).

Proiect finanţat de: CNCS-UEFISCDI, Contract Nr. 1/2011

Director de proiect: CS III dr. Rodica Plăiaşu (Compartimentul de Carstonomie, Cadastru şi

                                                                                                                              Protecţia Carstului, ISER)

Perioada: 2011–2013

Contract Nr. 6732/2013

Analiza chimică a unor probe de apă subterană provenite din zona oraşului Bucureşti

Beneficiar: Centrul de Cercetare pentru Ingineria Apelor Subterane. Universitatea Tehnică

de Construcţii din Bucureşti

                      Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                      Perioada: 2013

Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1619

Proiect finanţat de: CNCS–UEFISCDI, Contract Nr. 48/2012

                         Director de proiect: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                         Perioada: 2012–2016

Proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0081

Proiect finanţat de: CNCS-UEFISCDI, Contract Nr. 4/2011

                        Director de proiect: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                        Perioada: 2011–2013

Proiect PN-II-PT-PCCA-2008-3-1784

Proiect finanţat de: CNMP, Contract Nr. 32-112/2008

                        Director de proiect: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                        Perioada: 2008–2011

Proiect PN-II-PT-PCCA-2008-8-3533

Construirea şi caracterizarea unor senzori moleculari pe bază de derivaţi ai ciclobis(paraquat-p-fenilen) utilizaţi în detecţia şi identificarea factorilor locali generatori de crize (substanţe periculoase şi prioritar periculoase)

Proiect finanţat de: CNMP, Contract Nr. 82-102/2008

Director de proiect: prof. dr. Irinel Badea, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti

                   Responsabil partener: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                   Perioada: 2008–2011

Contract Nr. 191/2008

Studiu de monitorizare ape subterane din foraje şi fântâni de pe amplasamentul depozitului definitiv de deşeuri radioactive - DFDSMA Saligny

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive (ANDRAD)

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2008

Proiect PN-II-PT-PCCA-2007-3-1247

Modelarea impactului metalelor grele asupra acviferelor prin studiul complex al faunei acvatice subterane şi monitorizare în sistem GRID

Proiect finanţat de: CNMP, Contract Nr. 31-032/2007

Director de proiect: CS I dr. Oana Moldovan, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca / Compartimentul   Cluj-Napoca, ISER

                  Responsabil partener: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                  Perioada: 2007–2010

Proiect CNCSIS-2007-A-1-1244

Studiul mecanismelor de transfer a unor poluanţi în mediul carstic

Proiect finanţat de: CNCSIS, Contract Nr. 1244/2007

                        Director de proiect: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                        Perioada: 2007–2008

Grant al Academiei Române Nr. 235/2007

Modelarea variaţiei structurii şi activităţii comunităţilor microbiene din biofilmele de la interfaţa apă termală sulfuroasă–aer, în condiţiile acviferului de la Mangalia (Peştera de la Movile)

Director de proiect: CS II dr. Alexandra Hillebrand (Compartimentul de Biospeologie şi Edafobiologia

                                  Carstului, ISER)

                                  Perioada: 2007–2008

Contract Nr. 241/2007

Studiu de monitorizarea chismului apei subterane în zona Depozitului Final pentru Deşeuri Slab şi Mediu Active (DFDSMA) Saligny

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive (ANDRAD)

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2007

Proiect CNCSIS-2006-A-1-723

Vulnerabilitatea terenurilor carstice şi asociate din România. Stabilirea criteriilor şi evaluarea terenurilor

Proiect finanţat de: CNCSIS, Contract Nr. 723/2006

Director de proiect: CS I dr. Cristian Goran (Compartimentul de Carstonomie, Cadastru şi

                                  Protecţia Carstului, ISER)

                                  Perioada: 2006–2008

Contractele Nr.: 231/2006, 145/2007, 876/2007 & 78/2008.

Investigarea comportamentului unor specii chimice mobile (conservative) de referinţă în emergenţe aferente zonei seismice Vrancea, în vederea obţinerii de precizări referitoare la activitatea geodinamică

Beneficiar: Institutul de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu" al Academiei Române

                                  Coordonator din partea beneficiarului: CS III dr. Horia Mitrofan

                                  Perioada: 2006–2008

Proiect CEEX-MENER, PNCD I

Experimente şi modelări pentru caracterizarea hidorologiei amplasamentului propus pentru depozitarea deşeurilor slab şi mediu active provenite de la Centrala Nucleară Electrică Cernavodă.

                                  Responsabil partener: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 2004–2006

Contractele Nr.: 1/2003 & 1/2004

Caracterizarea chimismului unor surse de apă subterană de origine profundă din zona seismică Vrancea

Beneficiar: Institutul de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu" al Academiei Române

                                  Coordonator din partea beneficiarului: CS III dr. Horia Mitrofan

                                  Perioada: 2003–2004

Contract Nr. 48/2002

Experiment multitrasor în grupul de pompaj cu foraje de observaţie pentru amplasamentul CNE Cernavodă

Beneficiar: Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice – GEOTEC S.A., Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 2002–2003

Proiect Apuseni

Identifizierung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Potenziale für eine nachhaltige Regionaletwicklung am Beispiel des Apuseni-Gebirges in Rumänien – Studiul hidrogeologic şi geochimic al zonei Gârda-Gheţari-Poiana Călineasa (Munţii Bihor).

Proiect finanţat de: Bundesministerium für Bildung und Forschung, (No. FKZ 0339720)

Beneficiar: Institut für Landespflege Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland

                   Responsabil partener: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                   Perioada: 2001–2003

Proiect Volkswagen

Ecological and Evolutionary Studies on Chemoautotrophically Based Ecosystems in Souther Romania with Subterranean, Limnic and Marin Habitats.

Proiect finanţat de: VolkswagenStiftung, Deutschland.

Beneficiar: Universität Hamburg, Deutschland.

                    Director de proiect: CS I dr. Vasile Decu (Compartimentul de Biospeologie şi Edafobiologia

                                                       Carstului, ISER)

                    Perioada: 1996–2000

Grant al Academiei Române Nr. 243/1997

Ecosistemele subterane din zona Mangalia (Movile) cu accent pe reacţiile geochimice de la nivelul acviferului subteran şi evidenţierea surselor de materie organică.

Director de proiect: I. Căpuşe (Compartimentul de Biospeologie şi Edafobiologia Carstului, ISER)

                                   Perioada: 1997–1998

Contract Nr. 2/1996

Studiu hidrogeologic cu precizări privind stabilitatea terenului din zona minei Unirea.

Beneficiar: Regia Autonomă a Sării, Salina Slănic.

Director de contract: dr. Viorel Horoi (Compartimentul de Geospeologie şi                                                                Paleontologie, ISER)

             Perioada: 1996

Grant al Academiei Române Nr. 4605/1995

Cercetări privind endocarstul de la Movile, ecosistem subteran unic pe plan mondial prin geneză, structură şi funcţionare.

Director de proiect: CS I dr. Ionel Tabacaru (Compartimentul de Biospeologie şi Edafobiologia Carstului,    ISER)

                                   Perioada: 1995–1996

Contract Nr. 5/1995

Studii hidrogeologice şi hidrogeochimice pentru ape plate în zona Baia de Aramă-Obarşia Cloşani-Motru Sec, cu propuneri de modificare de reserve.

Beneficiar: Regia Autonomă a Apelor Minerale din România.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1995

Contract Nr. 273/1993

Geochimia complexului hidrogeologic Mangalia. Caracterizare hidrochimică generală şi geotermometrie.

Beneficiar: Institutul Geologic, Bucureşti.

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 1993–1994

Contractele: Nr. 132/1988, Nr. 37/1989, Nr. 61/1990

Studiu hidrochimic şi hidrogeologic pentru stabilirea influenţei acumulării Cerna-aval Herculane asupra zăcământului termo-mineral Băile Herculane.

Beneficiar: Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, Bucureşti.

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 1988–1990

Contractele: Nr. 78/1988

Determinarea principalelor proprietăţi fizice şi chimice ale unor acumulări de ape antropice din judeţele Alba şi Bihor.

Beneficiar: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară, Bucureşti – Măgurele.

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 1988

Contract Nr. 7631/1985

Studiul preliminar al izvoarelor carstice din zona Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, în vederea identificării unor potenţiale surse de apă plată.

Beneficiar: Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, Bucureşti.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1985

Contract: Nr. 248/1983

Caracterizarea chimimismului apelor naturale din carstul Munţilor Pădurea Craiului.

Beneficiar: Intreprinderea de Prospecţiuni Geologice şi Geofizice, Bucureşti.

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 1983–1984

Contractele ASAS

Relaţia sol-apă în cadrul procesului de carstificare a rocilor carbonatice, cu referire la reîmpăduririle pe carst.

Beneficiar: Academia de Studii Agro-Silvice.

                    Director de proiect: CS I dr. Vasile Decu (Compartimentul de Biospeologie şi Edafobiologia

                                                       Carstului, ISER)

                    Perioada: 1979–1985

Foto: A. S. Exploratorii Reşiţa

bottom of page