top of page

Proiecte de cercetare tematice susţinute de Academia Română

Proiect 2021-2025

Fundamentarea principiilor directoare în utilizarea avansată a compoziţiei chimice a apei subterane ca trasor de mediu în areale carstice şi conexe acestora

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Ioan Povară, dr. Alin Tudorache, Floarea Răducă

Proiect 2016-2020

Modelarea proceselor geochimice ce se desfăşoară în hidrostructurile carstice şi conexe acestora cu atenţie specială asupra comportării elementelor în urme

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Ioan Povară, dr. Alin Tudorache, drd. Marius Vlaicu, Floarea Răducă

Proiect 2011-2015

Studiul transferului unor contaminanţi între faza dizolvată, suspensii şi sedimente în cadrul hidrostructurilor carstice de tip carbonatic

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Ioan Povară, dr. Alin Tudorache, dr. Virgil Drăguşin, Floarea Răducă

Proiect 2006-2010

Probleme teoretice şi aspecte practice ale poluării acviferelor carstice din România în contextul directivei cadru 2000/60/EC

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Ioan Povară, dr. Gabriel Diaconu, dr. Alexandra Hillebrand, Ana Maria Răducu,                       Victor Gheorghiu, Floarea Răducă

Proiect 2001-2005

Studiul speciaţiei chimice în sisteme apoase aparţinând arealelor carstificabile

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Ioan Povară, dr. Gabriel Diaconu, Tudora Nicolescu, Ana Maria Răducu, Alin                           Tudorache, Viorel Horoi, Floarea Răducă

Proiect 1997-2000

Studiul proceselor geochimice de carstificare desfăşurate în sisteme apoase neconvenţionale

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: dr. Constantin Marin   

                 Membri: dr. Gabriel Diaconu, dr. Traian Constantinescu, Tudora Nicolescu, Floarea Răducă

Proiect 1994-1996

Caracterizarea din punct de vedere hidrochimic a unor hidrosturctui cantonate cu precădere în roci carbonatice de pe teritoriul României

Colectiv de cercetare.

                 Coordonator: Constantin Marin   

                 Membri: dr. Gabriel Diaconu, dr. Traian Constantinescu, Cristian Lascu, Tudora Nicolescu,                         Floarea Răducă

Foto: Cristian Lascu

Laboratorul de Hidrogeochimie

bottom of page