Contracte de prestări servicii realizate de Laboratorul de Hidrogeochimie

Contract Nr. 596/2018

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 30/2018

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L. Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 333/2017

Monitorizarea principalilor parametri fizici, fizico-chimici şi de compoziţie a unor surse aparţinând zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane

Beneficiar: S.C. Hercules S.A. Băile Herculane

                 Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                 Perioada: 2017-2018

Contract Nr. 77/2017

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2017

Contract Nr. 1157/2014

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                                 Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie)

                                  Perioada: 2014

Contract Nr. 111/2008

Studiul chimico-analitic a probelor de apă prelevate în timpul executării noilor foraje de pe amplasamentul depozitului definitiv de deşeuri radioactive – DFDSMA Saligny

Beneficiar: S.C. GEOTEC Consulting SRL

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2008

Contract Nr. 225/2003

Teste hidrogeologice cu trasori chimici în polderul Zerveşti

Beneficiar: Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 2003

Contract Nr. 156/1998

Folosirea trasorilor hidrologici şi hidrochimici în acviferul freatic poluat cu produse petroliere din zona Petromidia – Năvodari.

Beneficiar: Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice – GEOTEC S.A., Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1998

Contract Nr. 721/1998

Studiu pentru determinarea căilor preferenţiale de acces ale apei din versantul stâng între cotele 970-1010 mdM, obiectiv baraj – acumulare Gura Apei.

Beneficiar: Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice – GEOTEC S.A., Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1998

Contract Nr. 303/1991

Studiu hidrogeologic de detaliu pentru valorificarea izvorului din Cheile Cibului (Jud. Hunedoara) ca sursă de apă plată.

Beneficiar: Regia Autonomă a Apelor Minerale din România.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1991

Contract Nr. 302/1991

Studiul preliminar al izvoarelor carstice din zona Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, în vederea identificării unor potenţiale surese de apă plată.

Beneficiar: Regia Autonomă a Apelor Minerale din România.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1991

Foto: A. S. Exploratorii Reşiţa