top of page

Exemple de contracte de prestări servicii realizate de Laboratorul de Hidrogeochimie

Contract Nr. 57/2021

Determinarea concentraţiilor a 72 de elemente chimice aflate în stare dizolvată precum şi recuperabile total în probe de apă suberană şi de suprafaţă.

Beneficiar: S.C. GEOSTUD S.R.L. - Laboratorul de Mediu

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2021

Contracte Nr.: 339/2021; 383/2020; 110/2019; 344/208; 333/2017

Monitorizarea principalilor parametri fizici, fizico-chimici şi de compoziţie a unor surse aparţinând zăcământului hidrotermal de la Băile Herculane

Beneficiar: S.C. Hercules S.A. Băile Herculane

                 Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                 Perioada: 2017-2022

Contract Nr. 43/2021 & Contract Nr. 44/2021

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrări de marcare a apei subterane executate în perimetrul Bradul, Cheia, jud. Prahova, respectiv perimetrul Izvoarele Bucovinei, jud. Suceava.

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L., Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2021

Contract Nr. 81/2021

Monitorizarea chimismului unor surse de apă minerală aparţinând zăcământului termomineral Moneasa. 

Beneficiar: S.C. TREND-INVEST S.R.L. - Arad

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2021-2022

Contract Nr. 2313-A/2021

Efectuarea de analize chimice de detaliu a apei subterane din zona Mangalia necesare proiectului PN-III-P4-ID-PCE2020-2843: "Evoluția convergentă, dezvoltarea și adaptări ale speciilor de crustacee din ecosisteme cavernicole bazate pe chemosinteză". Director de proiect: Dr. Sanda Iepure, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca. 

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2021-2023

Contract Nr. 80/2021

Determinarea valorilor unor parametri fizici şi de compoziţie chimică pe probe de apă subterană.

Beneficiar: Asociaţia Hidrogeologilor din România - Bucureşti

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2021-2022

Contract Nr. 39/2020

Analiza chimică a conținuturilor de fluoresceină şi rodamină B utilizate în lucrări de marcare a apei subterane executate în perimetrul Dorna Cândreni.

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L., Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2020

Contract Nr. 2491/2019

Măsurători ale valorilor unor parametri fizico-chimici şi de compoziţie pe probe de apă necesare proiectului: "Impactul schimbărilor climatice asupra microorganismelor şi asupra organismului uman - Delta Dunării în corelaţie cu medii externe - abordări practice şi teoretice (ISC-MUD-BIODIVERS 103)"

Beneficiar: INCDSB - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - Bucureşti

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2019-2020

Contract Nr. 745/2019

Determinarea valorilor unor parametri fizici şi de compoziţie pe probe de apă subterană şi de suprafaţă.

Beneficiar: S.C. BN SIND BALNEO TURIM S.R.L. - Bucureşti

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2019

Contract Nr. 11/2019

Monitorizarea chimismului unor surse de apă minerală din zona Geoagiu-Băi. 

Beneficiar: S.C. GERMISARA S.A. - Geoagiu-Băi

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2019-2020

Contract Nr. 183/2019

Dozarea conţinutului de metale preţioase din soluţii coloidale. 

Beneficiar: S.C. AQUAQUANTICA S.R.L. - Măgurele, jud. Ilfov

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2019

Contract Nr. 36/2019

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrări de marcare a apei subterane executate în zona Slănic Moldova.

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L., Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2019

Contract Nr. 34/2018

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane în perimetrele: D. Ulm, Valea Grădinii şi Maieruş.

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L. Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 658/2018

Monitorizarea principalilor parametri fizici, fizico-chimici şi de compoziţie a apei forajului Diana F4573bis, Băile Herculane. 

Beneficiar: S.C. Bacolux S.R.L. - Craiova

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 7024/2018

Determinarea conţinuturilor de scandiu, ytriu şi lantanide din probe de roci carbonatice.

Beneficiar: Universitatea din Bucureşti - Bucureşti

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 596/2018

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 30/2018

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane în arealul Zizinaş.

Beneficiar: S.C. Feru Apemin Consult S.R.L. Bucureşti

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2018

Contract Nr. 77/2017

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                     Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2017

Contract Nr. 1157/2014

Analiza chimică a conținutului de fluoresceină utilizată în lucrările de marcare a apei subterane

Beneficiar: S.C. Carpathian Springs S.A. Vatra Dornei

                                 Director de contract: CS III dr. Alin Tudorache (Laboratorul de Hidrogeochimie)

                                  Perioada: 2014

Contract Nr. 111/2008

Studiul chimico-analitic a probelor de apă prelevate în timpul executării noilor foraje de pe amplasamentul depozitului definitiv de deşeuri radioactive – DFDSMA Saligny

Beneficiar: S.C. GEOTEC Consulting SRL

                     Director de contract: CS I dr. Constantin Marin (Laboratorul de Hidrogeochimie, ISER)

                     Perioada: 2008

Contract Nr. 225/2003

Teste hidrogeologice cu trasori chimici în polderul Zerveşti

Beneficiar: Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 2003

Contract Nr. 156/1998

Folosirea trasorilor hidrologici şi hidrochimici în acviferul freatic poluat cu produse petroliere din zona Petromidia – Năvodari.

Beneficiar: Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice – GEOTEC S.A., Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1998

Contract Nr. 721/1998

Studiu pentru determinarea căilor preferenţiale de acces ale apei din versantul stâng între cotele 970-1010 mdM, obiectiv baraj – acumulare Gura Apei.

Beneficiar: Institutul de Studii Geotehnice şi Geofizice – GEOTEC S.A., Bucureşti

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1998

Contract Nr. 303/1991

Studiu hidrogeologic de detaliu pentru valorificarea izvorului din Cheile Cibului (Jud. Hunedoara) ca sursă de apă plată.

Beneficiar: Regia Autonomă a Apelor Minerale din România.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1991

Contract Nr. 302/1991

Studiul preliminar al izvoarelor carstice din zona Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, în vederea identificării unor potenţiale surese de apă plată.

Beneficiar: Regia Autonomă a Apelor Minerale din România.

                                  Director de contract: CS I dr. Ioan Povară (ISER)

                                  Perioada: 1991

Foto: A. S. Exploratorii Reşiţa

bottom of page