top of page

Solicitarea executării de analize chimice

pe probe de apă

Comenzi/Contracte

Pentru a comanda o lucrare Laboratorului de Hidrogeochimie vă rugăm să parcurgeţi următorii paşi:

    1. descărcaţi de aici                                formularul de cerere de ofertă de preţ (cod: FG.02.02);

    2. printaţi şi completaţi cererea de ofertă după care o transmiteţi Institutului de Speologie "Emil                      Racoviţă" printr-una din modalităţile care vă convine, respectiv prin FAX, e-mail sau servicii poştale;

    3. în baza formularului completat Laboratorul emite şi vă aduce la cunoştinţă Oferta de preţ pentru                lucrările solicitate;

    4. în situaţia acceptării Ofertei de preţ, colaborarea dintre beneficiar şi Institutul de Speologie "Emil                Racoviţă" se poate concretiza fie prin încheie un contract de prestări servicii/cercetare, fie prin                      comandă fermă (variantă aplicabilă, de regulă, în cazul în care valoarea lucrărilor este mai mică de              500 Lei).

FAX: 021 318 8132

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă"

Calea 13 Septembrie, Nr. 13, cod 050711

Sector 5, Bucureşti

Prelevarea probelor

Probele de apă pot fi recoltate atât de către beneficiar, cât şi de către personalul Laboratorului de Hidrogeochimie. Fac excepţie de la această regulă probele pentru analiza substanţelor fluoresecente folosite în lucrările de marcare a apei subterane. Acestea vor fi prelevate în exclusivitate de către beneficiar.

Recoltarea probelor de către beneficiar se realizează în flacoanele puse la dispoziţie de Laborator. Speleochem nu primeşte probe prelevate în recipienţii beneficiarului, cu excepţia probelor de apă minerală îmbuteliate (produse finite). Costurile materialelor de recoltare şi conservare a probelor sunt incluse în preţul încercărilor. Costul transportului probelor către Laborator se suportă de către beneficiar.

Procedura de prelevare executată de către Laborator nu este acoperită de acreditarea RENAR. Costurile de prelevare pentru această situaţie se stabilesc de comun acord cu beneficiarul la momentul redactării Contractului de Prestări Servicii/Cercetare în baza căruia se execută încercările.

Pentru a ne trimite un mesaj în legătură cu solicitarea de ofertă vă rugăm să utilizaţi formularul de mai jos.

Mulţumesc! Mesajul a fost trimis.

Foto: Cristian Lascu

bottom of page