top of page

Oferta pentru lucrări chimico-analitice executate pe

probe de apă subterană, ape minerale şi ape de suprafaţă

Descărcaţi oferta Speleochem:

Incercari in situ

Încercări efectuate in situ

* Încercare neacoperită de acreditare RENAR.

Pentru atingerea unei exactităţi corespunzătoare, dar în acelaşi timp şi a unei precizii înalte a măsurătorilor parametrilor de referinţă ai apei, Laboratorul de Hidrogeochimie a adoptat şi utilizează de multă vreme metodologia recomandată în domeniu de către U.S. Geological Survey (U.S.G.S). De asemenea, pentru determinarea concentraţiilor unor gaze dizolvate au fost puse la punct şi îndelung verificate metode validate de analiză conform celor mai de încredere normative în vigoare şi indicaţii din literatura de specialitate.

Incercari laborator

Încercări efectuate în laborator prin tehnici diferite de spectrometrie atomică

Abrevieri:

TDS = solide dizolvate total;

TOC = carbon organic total;

TC = carbon total;

TIC = carbon anorganic total.

* Încercare neacoperită de acreditare RENAR.

Incercari ICP-MS

Încercări efectuate în laborator prin

spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS)

Elementele pe care Laboratorul de Hidrogeochimie le determină în probe de ape naturale prin spectrometrie de masă cu quadrupol şi plasmă cuplată inductiv, precum şi procedurile specifice corespunzătoare:

Proceduri ICP-MS v07.jpg

O descriere succintă a procedurilor specifice pe care Laboratorul de Hidrogeochimie le aplică la determinarea prin ICP-MS a concentraţiilor celor 73 de elemente afişate mai sus este redată                        Valorile limitelor de detecţie şi de cuantificare tipice ce se obţin prin aplicarea lor se găsesc 

Incercari trasori

Analiza de substanţe fluorescente utilizate în marcarea apelor subterane

Laboratorul de Hidrogeochimie realizează determinarea fluoresceinei şi rodaminei B, substanţe intrinsec fluorescente folosite ca trasori în lucrările de marcare a apelor subterane. Tehnica analitică utilizată este spectrometrie de fluorescenţă, cu metodele de lucru validate intern, conduse pe un spectrometru de fluorescenţă model LS 45 (PerkinElmer). Încercările se realizează atât pe probe de apă, cât şi pe cartuşe de cărbune activ, puse la dispoziţia beneficiarului de către Laborator. Analiza probelor de apă este cantitativă, în timp ce cărbunii activ se analizează calitativ. În probele de apă se pot determina ambele substanţe, dacă au fost folosite simultan în experimentul de marcare. Raportul de încercare conţine, pe lângă rezultatele determinărilor, informaţii complete privind metoda de analiză şi parametrii de performanţă ai acesteia.

* Încercare neacoperită de acreditare RENAR.

Incercari Raportare

Raportarea rezultatelor încercărilor

Rezultatele determinărilor analitice efectuate de Laboratorul de Hidrogeochimie se notifică în „Rapoarte de încercare”, care se predau beneficiarului prin servicii poştale sau delegat (conform solicitării acestuia). Laboratorul pune la dispoziţia beneficiarului patru tipuri de rapoarte, conform grilei de mai jos. Raportul „Standard” este acoperit de acreditare RENAR şi se află inclus în toate celelalte tipuri de rapoarte.

Raportarea rezultatelor încercărilor.

   * Evaluări neacoperite de acreditare RENAR.

(a) Este necesară efectuarea analizei componenţilor majori dizolvaţi, respectiv realizarea determinărilor de Na, K, Mg,            Ca, Alcalinitate totală, SO4 şi Cl.

(b) Se aplică doar în cazul apei minerale naturale, aşa cum este definită de HG 1020/2005.

(c) Este necesară efectuarea determinărilor constituenţilor dizolvaţi Ca şi Mg.

(d) Este necesară efectuarea analizei componenţilor majori dizolvaţi, a componenţilor respectivi şi a valorilor de                      temperatură şi pH măsurate la momentul recoltării probei.

(e) Se aplică, de regulă, apelor cu un conţinut TDS > 5 g/L.

(f) Este obligatorie determinarea in situ a parametrilor de referinţă: temperatură, pH şi Eh. 

Notă:

Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” nu este plătitor de TVA.

Foto: Cristian Lascu

bottom of page