top of page

Tehnici & Echipamente

Echipamen-icpms

Spectrometrie de masă

NexION 300S ICP-MS PerkinElmer

NexION 300S ICP-MS, PerkinElmer

Cu ajutorul acestui echipament, în cadrul Laboratorului de Hidrogeochimie, se determină concentraţiile a 73 de elemente din diverse matrice naturale. Limitele de detecţie şi de cuantificare ce se obţin în analiza probelor de apă sunt

Plasma.jpg

NexION 300S ICP-MS (producător PerkinElmer, Shelton, CT, USA) este un instrument ideal pentru analiză multi-element într-un mare număr de probe. Modelul „S” este cel mai avansat din seria celor patru instrumente „300”, fiind destinat cu precăderea determinării analiților în concentrații de urme și ultra-urme. Principalele caracteristici ale sistemului NexION 300S sunt:

– analizor cu quadrupol ce oferă cel mai larg domeniu de mase analitice disponibile (până la 285 amu);

– detector în două moduri (analog și digital), capabil să măsoare peste nouă ordine de mărime din domeniul dinamic și să dozeze simultan atât analiții cu concentrații scăzute, cât și pe cei cu concentrații ridicate;

– Universal Cell Technology care oferă trei moduri de operare (modul Standard, modul Coliziune cu Kinetic Energy Discrimination - KED - utilizând heliu drept gaz non-reactiv, modul Dynamic Reaction Cell - DRC - cu NH3 și O2 drept gaze reactive) în funcție de modalitatea aleasă de îndepărtare a interferențelor și de nivelul limitelor de detecție care trebuie atinse;

– interfață cu trei conuri din platină (sampler, skimmer și hyper skimmer) pentru a furniza o stabilitate superioară și a facilita operațiuni comode de întreținere;

– deflector ionic cu quadrupol ce permite doar ionilor cu o anumită masă specifică să treacă în Celula Universală, ceea ce face ca NexION să fie singurul instrument de pe piață care nu necesită curățarea sau înlocuirea celulei;

– S10 Autosampler;

– software Syngistix ICP-MS, care îi permite operatorului o interacție completă și facilă cu instrumentul.

Echipament-SAA

Spectroscopie atomică

AAnalyst 800 AAS PerkinElmer

AAnalyst 800, PerkinElmer

AAnalyst 800 este un spectrometru de absorbție atomică complet integrat, care încorporează componentele spectrometrului și a sistemelor de atomizare în flacără și electrotermică (cuptor de grafit) într-un singur instrument. Schimbare între cele două tehnici de atomizare se realizează complet automat, la o simplă apăsare de buton.

Caracteristici tehnice:

– sistem optic în timp real cu dublu/mono-fascicul;

– monocromator Littrow, domeniul de lungimi de undă 190–870 nm;

– rețea de difracție dublu optimizată în UV și VIS cu 1800 linii/mm;

– locație pentru 8 lămpi din care se poate face preîncălzirea acestora și selecția automată a lămpii dorite;

– arzător pentru flacăra aer-acetilenă cu o singură fantă de 10 cm lungime;

– sistem Transversely Heated Graphite Atomizer (THGA) controlat complet prin computer, în care tubul de grafit este încălzit transversal, furnizând astfel un profil de temperatură uniformă pe toată lungimea tubului;

– în atomizarea în flacără corecția de fond se realizează cu lampa de deuteriu cu dublu-fascicul continuu;

– pentru atomizarea electrotermică corecția de fond se realizează prin efect AC Zeeman longitudinal, în care un câmp magnetic de 0,8 Tesla este orientat longitudinal față de traseul optic;

– S10 Autosampler pentru lucru cu atomizare în flacără;

– AS 800 Autosampler pentru atomizarea electrotermică;

– Software WinLab 32 for AA.

În spectrometria de absorbție atomică se utilizează o sursă de radiație primară, specifică fiecărui element de determinat. Aceasta poate fi hollow cathode lamp (HCL) sau electrodeless discharge lamp (EDL). Laboratorul de Hidrogeochimie deține lămpi pentru determinarea următoarelor elemente:

– HCL: Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Al, Si, Sn, Pb și Sb;

– EDL: Rb, Cs, Zn, Cd, Hg, Tl, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Se și Te.

FIAS-400 Automated flow injection system – PerkinElmer

FIAS 400, PerkinElmer

FIAS-400 este un sistem complet automatizat de injecție în flux continuu care poate fi utilizat atât în analiza prin spectrometrie de absorbție atomică cu atomizare în flacără, electrotermală sau cu generare de hidruri, cât și în analiza prin ICP-MS. Sistemul simplifică și mărește viteza de determinare în cazul elementelor ce pot forma hidruri, ca de exemplu, mercur, arsen, seleniu, etc.

În determinările prin ICP-MS sistemul de injecție în flux continuu este ideal pentru analiza probelor cu un conținut ridicat de solide dizolvate. De exemplu, se pot analiza direct soluții de săruri dizolvate sau amestecuri de topituri dizolvate. Întrucât sistemul se spală în mod continuu după fiecare probă măsurată se diminuează posibilitatea de depunere de săruri pe conuri. Aceasta maximizează stabilitatea instrumentului și reduce timpii necesari pentru efectuarea de recalibrări, precum și timpii de întreținere. Preconcentrarea probei sau îndepărtarea matricei poate fi realizată prin adăugarea unei mici coloane de separare în fluxul continuu.

Echipament-UVvis

Spectroscopie moleculară

LAMBDA 25 UV/Vis Spectrophotometer PerkinElmer

LAMBDA 25 UV/Vis Spectrophotometer, PerkiElmer

Spectrofotometrul LAMBDA 25 UV/Vis este un instrument cu dublu fascicul foarte potrivit pentru executarea tuturor măsurătorilor spectrofotometrice de rutină în domeniul spectral ultraviolet/vizibil.

 

Caracteristici tehnice:

– dommeniu spectral, 190 nm - 1100 nm;

– fantă fixă, 1 nm;

– domeniul de absorbanță, 3,2 A (liniaritate r2 0,99);

– modalități de operare: scanare, programarea lungimilor de undă, unitate de timp, cuantificare, scanare pe un un singur canal;

– software UV WinLab.

LS 45 Fluorescence Spectrometer PerkinElmer

LS45 Fluorescence Spectrometer, PerkinElmer

Spectrometrul de fluorescență LS-45 este destinat efectuării măsurătorilor de fluorescență, fosforescență, bioluminiscență, chemiluminiscență, excitare/emisie 3D cu scanare sincronă sau cinetică, măsurători cinetice la o singură lungime de undă sau la mai multe lungimi de undă, scanare sincronă de spectre de excitare și emisie, măsurători cantitative funcție de curbe de etalonare cu mai multe posibilități de fitare.

Caracteristici tehnice:

– lampa Pulsed Xeneon, ca sursă continuă de excitare;

– două monocromatoare Monk-Gillieson cu rețele holografice;

– domeniul spectral: emisie 200 nm - 900 nm; excitare 200 nm - 800 nm;

– fantă fixă de 10 nm;

– acuratețea lungimii de undă, 1 nm; reproductibilitate 0,5 nm;

– viteza de scanare reglabilă între 10 și 1500 nm/minut, cu un pas de 1 nm;

– compartimentul pentru cuve termostatabil;

– software FL WinLab.

Echipament-TOC

Combustie catalitică

FORMACS Total Organic Carbon Analyzer Skalar Analytical B.V.

FORMACS Total Organic Carbon Analyzer

Formacs Analyzer măsoară conținutul de carbon organic total (TOC) al probelor de apă prin analiza carbonului total (TC) și al carbonului anorganic total (TIC). Astfel, analiza TC constă în injectarea probei într-un reactor cu temperatură ridicată (750-950oC), unde toate speciile oranice şi anorganice ale carbonului sunt oxidate, pe un catalizator de oxid de cobalt, la CO2. Dioxidul de carbon format este transportat cu ajutorul unui flux de aer către un detector non-dispersiv în infraroșu (NDIR). Analiza TIC constă în injectarea probei într-un al doilea reactor, aflat la temperatură scăzută, unde în mediu acid toate speciile anorganice ale carbonului sunt oxidate la CO2. Produsul de reacţie rezultat este transporat cu un flux de aer către detectorul în IR. Prin diferenţă dintre valorile TC şi TIC se obţine concentrația TOC din proba analizată.

În situația în care se analizează probe de apă nefiltrate spunem că se determină conținuturile de carbon total, respectiv cel dizolvat în soluție împreună cu carbonul din materialul în suspensie. Dacă se analizează probe de apă filtrarte, de regulă pe membrane filtrante cu porozitatea de 0,45 µm, atunci se determină formele dizolvate de carbon, respectiv DC, DIC și DOC.

Echipament-electro

Analiză electrochimică

SevenExcellence pH/mV-meter S470 – Mettler Toledo

pHmetru Mettler.gif

Multiparameter SevenExcellence S470-Kit de la Mettler Toledo se caracterizează printr-o operare uşoară combinată cu o acurateţe deosebită în măsurare şi fiabilitate remarcabilă. Instrumentul aflat în dotarea noastă include două module, respectiv modulul pentru determinările de pH şi a diferernţei de potenţial redox (ORP) şi modulul pentru determinarea conductibilităţii.

Specificaţii tehnice pentru pH/mV:

– domenii de măsură, pH -2,000-20,000, mV -2000,0-2000,0;

– rezoluție, 0,001/0,01/0,1 unități pH, 0,1/1 mV;

– exactitate ± 0,002 unități pH, ± 0,1 mV;

– compensarea internă a temperaturii cu o rezoluţie de 0,1°C şi exactitate de ± 0,1°C.

Specificaţii tehnice pentru conductivitate:

– domeniul de măsuă, 0,001 µS/cm - 2000 mS/cm;

– rezoluţie, 0,001 - 1;

– exactitate, ± 0,5%;

– permite exprimarea rezultatelor determinărilor şi sub formă de salinitate, rezistivitate sau solide total dizolvate (TDS).

Instrumentul SevenExcellence S470 este, de asemenea, utilizat în cadrul laboratorului nostru la determinarea alcalinităţii totale a apelor naturale prin metoda Gran (procedură acreditată RENAR).

Echipament-clasic

Gravimetrie & Volumetrie

KERN 770-14 Analytical Balance Kern & Sohn GmbH

KERN 770-14 Analytical Balance

Balanță analitică: cântărire maximă 220 g, rezoluție 0,1 mg, reproducibilitate 0,1 mg, liniaritate ±0,2 mg.

Caracteristici tehnice:

– ajustare internă a greutăților (motor-driven); 

– program de ajustare pentru setarea rapidă a exactității balanței;

– set extern de greutăți etalonate;

– set pentru determinarea densității solidelor și lichidelor, KERN 770-910.

Digital Buret III bottletop burette BrandTech Scientific

Digital Buret III, Brand

BRAND Digital Buret III, este destinată efectuării de titrări de orice natură, cu soluții volumetrice de până la 2 mol/L. Laboratorul deține varianta de biuretă cu capacitatea de 50 mL.

Caracteristici tehnice:

– exactitate, ≤ 100 µL sau ± 0,2%;

– coeficient de variație, ≤ 50 µL sau ± 0,1%;

– rezoluție, 0,01 mL.

Digitrate Bottle-Top Buret Jencons Scientific Ltd

Digitrate Bottle-Top Buret, Jencons Scientific Ltd

Biuretă digitală destinată titrarilor cu orice tip de soluție de reactivi.

Caracteristici tehnice:

– vas de stocare confecționat din sticlă borosilicat;

– exactitate, 0,2%;

– reproductibilitate, 0,1%.

Echipament-insitu

Măsurători in situ

Portable thermometer TM 65 Crison Instruments

Portable thermometer TM 65, Crison Instruments

Termometrul portabil TM 65 include senzorul Pt 1000. Eroare zero la 25°C și 85°C.

Caracteristici tehnice:

– domeniu de măsură, -200 - 600°C;

– rezoluție, 0,1°C între -99,9°C și 199,9°C;

– eroarea de măsură, ≤ 0.2°C de la -100°C la 200°C;

– reproductibilitate, ± 0.1°C.

pH-meter PH 25+ Crison Instruments

pH-meter PH 25+, Crison Instruments

pH-metrul PH 25+ de la Crison este un instrument robust, perfect funcțional atât în laborator, cât și în condiții dure de teren. În funcție de electrodul folosit el poate fi utilizat deopotrivă la determinarea pH-ului apei și a diferenței de potențial redox (ORP).

Caracteristici tehnice:

– domenii de măsură, pH -2,00-19,99, mV ± 1400;

– rezoluție, 0,01 unități pH, 1/0,1 mV;

– eroarea de măsură, ≤ 0,01 unități pH, ≤ 1 mV;

– reproductibilitate, ± 0,01 unități pH, ± 1 mV;

– compensarea automată a temperaturii.

Electrozi:

– 50 51 T, electrod de sticlă cu senzor de temperatură încorporat, domeniu de pH 2-14, temperatură 0-80°C;

– 50 55 Redox, electrod de platină, ± 2000 mV, 0-80°C.

Portable pH/ORP-meter Crison Instruments

Portable pH/ORP-meter, Crison Instruments

pH-metrul PH 25 Crison este destinat cu precădere determinărilor in situ de pH și a diferenței de potențial redox (ORP).

Caracteristici tehnice:

– domenii de măsură, pH -2,00-16,00, mV ± 1500;

– rezoluție, 0,01 unități pH, 1/0,1 mV;

– eroarea de măsură, ≤ 0,01 unități pH, ≤ 1 mV;

– reproductibilitate, ± 0,01 unități pH, ± 1 mV;

– etalonare în 1, 2 sau 3 puncte de etalonare;

– compensarea automată a temperaturii.

Portable Conductometer CM 35+ Crison Instruments

Portable Conductometer CM 35+, Crison Instruments

Conductometrul CM 35+ Crison este destinat cu precădere efectuării in situ a măsurătorilor de conductibilitate a apelor naturale.

Caracteristici tehnice:

– domenii de măsură, pentru conductibilitate de la 0,1 µS/cm până la 500 mS/cm, salinitate de la 0,0 la 1999 mg/L NaCl;

– eroarea de măsură, ≤ 0,5%.

MultiDirect Photometer Tintometer GmbH Lovibond

MultiDirect Photometer, Tintometer GmbH Lovibond

MultiDirect Photometer este un spectrofotometru portabil controlat cu microprocesor, ce este destinat efectuării determinărilor de spectrometrie moleculară în condiții de teren. În esență este un fotometru cu filtre pentru șase lungimi de undă prestabilite (430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm și 660 nm). Este construit conform tehnologiei dublu-fascicul, ceea ce îi garantează un grad sporit de exactitate. Optica sa constă din șase LED cu sistem de compensare a temperaturii, canal de referință intern și fotodiode în cameră protejată. Memoria internă este capabilă să rețină aproximativ 1000 de seturi de date. Posedă interfață RS232 pentru conectare la printer și PC. Instrumentul este dotat cu șapte baterii Ni-MH reîncărcabile. Laboratorul de Hidrogeochimie utilizează acest instrument cu precădere pentru determinarea concentrațiilor de hidrogen sulfurat și de amoniu/amoniac din apă subterană, fluide hidrotermale, ape de suprafață, etc.

Portable Dissolved Oxygen Meter Extech Instruments

Portable Dissolved Oxygen Meter, Extech Instruments

Instrument destinat determinării in situ a conținutului de oxigen dizolvat al apelor naturale, precum și a temperaturii acestora.

Caracteristici tehnice:

– domenii de măsură, O2 de la 0,0 la 20,0 mg/L, temperatura 0-50°C;

– exactitate, O2 ± 0,4 mg/L, temperatura ± 0,8°C;

– timp de măsurare 0,8 secunde;

– interfață RS-232 PC cu Data Acquisition Software și Datalogger pentru 8000 de citiri.

Echipament-pregatire

Pregătirea probelor în laborator

Multiwave 3000 Microwave Oven PerkinElmer/Anton Paar

Multiwave 3000 Microwave Oven, PerkinElmer/Anton Paar

Multiwave 3000 este un sistem modular de digestie a probelor, de orice natură, pentru a fi aduse în soluție în vederea analizei lor spectrometrice. Vasele de reacție, rotorul și toate celelalte accesorii sunt ușor adaptabile pentru a îndeplini cerințele pregătirii probelor în cuptorul cu microunde cum sunt: uscarea, evaporarea, extracția, digestia UV sau combustia cu oxigen. Sistemul se pretează în mod deosebit la digestia materialelor geologice, a probelor de sol, sedimente, nămoluri, materiale biologice de origine animală sau vegetală, dar și la digestia probelor de apă. Pentru această din urmă situație, softul sistemului include și programul de lucru conform metodei US-EPA 3015A, de determinare a concentrațiilor analiților recuperabili total din probele de apă.

Caracteristici tehnice:

– rotor 16HF100, 16 vase de reacție cu volumul de 100 mL confecționate din teflon, presiune de lucru 40 bar, presiune inițială 70 bar, presiune de testare 140 bar, temperatura maximă 240°C;

– senzor de temperatură și presiune pentru controlul simultan în toate cele 16 vase de reacție;

– senzor de temperatură în IR;

– agitator magnetic cu trei viteze diferite de agitare controlate de soft.

Table Top Centrifuge Z 200 A Hermle LaborTechnik

Table Top Centrifuge Z 200 A, Hermle LaborTechnik

Centrifuga Z200A posedă următoarele caracteristici tehnice:

– capacitate maximă,  12 x 15 mL;

– domeniul de vitez, de la 250 rpm la 6000 rpm;

– maximum RCF, 4185 x g;

– timer, de la 1 la 30 de minute sau operare continuă.

Vacuum Manifold for Solid Phase Extraction (SPE) Teknokroma

Vacuum Manifold for Solid Phase Extraction (SPE), Teknokroma

Vacuum Manifold pentru extracție în fază solidă (SPE) realizează procesarea simultană a 12 probe. Sistemul permite, de asemenea, efectuarea de filtrări sau eluții în condiții de securitate desăvârșită împotriva contaminărilor accidentale.

Echipament-auxiliare

Instrumente şi aparatură auxiliară

Eppendorf Reseach plus Pipettes Eppendorf

Eppendorf Reseach plus Pipettes, Eppendorf

Pipete monocanal cu volum ajustabil Eppendorf Research plus.

Laboratorul de Hidrogeochimie utilizeaze pipete pe următoarele domenii de volume: 2–20 µL, 10–100 µL, 20–200 µL, 100-1000 µL, 0.5-5 mL, 1-10 mL.

TKA GenPure UV TKA Water Purification Systems GmbH

TKA GenPure UV, TKA Water Purification Systems GmbH

Generatorul de apă ultrapură TKA GenPure UV furnizează apă ultrapură prin osmoza inversă și schimb ionic, cu conductibilitatea de 0,055 µS/cm si rezistivitate 18,2 MΩ x cm. Este dotat cu sistem de foto-oxidare UV incorporat, valoarea TOC a apei ultrapure generate fiind de 1–5 ppb. Aceasta îl face deosebit de util în analiza conținutului de carbon organic al probelor de apă.

Ultrapure Water System LaboStar 7 TWF-UV Siemens

Ultrapure Water System LaboStar 7 TWF-UV, Siemens

Generatorul de apă ultrapură LaboStar 7 furnizează apă ultrapură conform standardului ASTM Type 1: conductibilitate electrică, 0.055 µS/cm; conținut maxim de săruri dizolvate de 0.028 mg/L; conținutul de carbon organic ≤ 50 µg/L. Apa ultrapură generată este folosită în determinările prin ICP-MS și SAA.

Universal Oven UF110 – Memmert

Etuva Memert.gif

Etuva termoreglabilă UF110 de la Memmert este utilizată în cadrul laboratorului nostru în principal pentru determinarea Reziduului sec la 180°C al probelor de apă şi la uscarea substanţelor şi a probelor de sol şi sedimente.

Etuva UF110 posedă următoarele caracteristici tehnice:

– domeniul temperaturilor de lucru, +20°C - +300°C;

– exactitatea, până la 99,9°C este de 0,1°C, peste 100°C este de 0,5°C;

– senzor de temperatură, 1 Pt100 sensor DIN class A;

– ventilaţie prin recirculare forţată de aer cu turbină silenţioasă ajustabilă în paşi de 10%.

Digital Vertical Laminar Flow Hood Model 700 ASAL

Digital Vertical Laminar Flow Hood Model 700, ASAL

Hota cu flux laminar face posibilă executarea de operații de procesare a probelor care necesită condiții sterile de mediu. Calitatea materialelor din care este confecționată și în special a filtrelor îndeplinește condițiile unei hote de Clasă 100.

Terfu MVS 2000-75 Local Extractor – Fumex

Terfu MVS 2000-75 Local Extractor, Fumex

TERFU este o hotă mobilă destinată să elimine noxele generate în timpul preparării probelor pentru analiză. Flexibilitatea ei asigură o atmosferă curată deasupra meselor de lucru, precum și condiții de mediu adecvate în laborator.

Hygomat Classic Overshoe dispenser – Roth

Hygostar.gif

În contextul menţinerii unor condiţii desăvârşite de curăţenie necesare analizei de urme şi ultraurme, pentru spaţiile destinate acestui scop se utilizează cu succes încălţătorul de "botoşi" HygoStar.

bottom of page