top of page

Monitorizare hidrochimică

Laboratorul de Hidrogeochimie deţine capabilităţile de a monitoriza în timp şi spaţiu parametrii fizico-chimici de referinţă şi de compoziţie ai apei subterane sau a apelor de suprafaţă în vederea caracterizării comportării acestora sub influenţa factorilor naturali sau antropizanţi. Cheia succesului o reprezintă asigurarea unei corecte trasabilităţi a rezultatelor măsurătorilor, astfel încât acestea să reflecte modificările sistemului monitorizat şi nu vicii în desfăşurarea procesului analitic.

Variaţia în timp a chimismului unor surse de apă subterană din arealul geodinamic activ Vrancea considerate sensibile la activitatea seismică. Monitorizarea s-a desfăşurat în perioada ianuarie 2003 - decembrie 2010, cu 0 frecvenţă lunară de prelevare a probelor.

În diagramele alăturarte concentraţiile de Cl sunt reprezentate cu culoarea verde, Na cu roşu, iar K şi Mg cu galben. Triunghiul reprezintă Izvorul Nr. 1bis, iar pătratul Izvorul Nr. 10, ambele de la Slănic Moldova. Liniile verticale albastre semnifică momentul principalelor cutremure care s-au produs în perioada monitorizării. Respectiv, la 27 oct. 2004 (mb = 5,8) şi 25 apr. 2009 (mb = 5,3).

Acord de colaborare între institutele de Speologie "Emil Racoviţă" şi de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu" ale Academiei Române

Distribuţia spaţială a concentraţiilor speciilor anorganice ale azotului în apa subterană din interfluviul Gârda Seacă - Ordâncuşa (Munţii Bihor).

 

Concentraţiile determinate sunt marcate pe izolinii şi sunt exprimate în mg/L.

Monitorizare în bazinul râului Arieş, grav afectat de lucrările miniere din zonă, realizată în primăvara şi vara anului 2008. Prelevările de probe de apă au fost efectuate din 14 staţii plasate începând din amonte de la comuna Scărişoara spre aval, pe o distanţă de 108,4 km. A fost probată atât apa râului (valori de concentraţie redate în diagramele alăturate prin puncte reunite cu drepte), cât şi apa subterană din mediul hiporeic (reprezentată cu bare).

Proiect ACVASUB:

PN-II-PT-PCCA-2007-3-1247

bottom of page